Przejdź do treści

2021

Na zaproszenie Księdza Proboszcza słowo Boże na wszystkich Mszach Świętych wygłosił ks. Grzegorz Kamiński MSF – rektor domu zakonnego w Szczytnej. Ks. Grzegorz przewodniczył sumie odpustowej, a współkoncelebrowali kapłani z rzeszowskiej wspólnoty zakonnej oraz księża z dekanatu i wspólnot zakonnych posługujących w Rzeszowie.

Po zakończeniu kazania, małżonkowie obecni na Mszy Świętej odnowili przyrzeczenia małżeńskie, a później wszyscy kapłani i alumni odnowili śluby zakonne i odśpiewali wzruszający hymn „Matko ma, Zakonie mój”. Msza zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią do Świętej Rodziny i uroczystym błogosławieństwem.

Uroczystość Świętej Rodziny kończy Rok Jubileuszowy 100 lat pobytu Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce.

(fot. Dariusz S. i Roman P.)

W tym roku w naszym kościele odbyły się dwie Pasterki o godz. 22.00 i 24.00. Mszy Świętej o północy przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Kałdowski MSF, a współkoncelabransami byli wszyscy kapłani z rzeszowskiej wspólnoty zakonnej.

Msza Święta przebiegała w niezwykłych okolicznościach, bo tuż po jej rozpoczęciu miała miejsce awaria zasilania elektrycznego. Pasterka odbyła się przy świecach i nagłośnieniu wykorzystywanym w czasie procesji i innych wydarzeniach poza murami świątyni.

(fot. Filip Ł. i Roman P.)

Wizytacja kanoniczna, której uwieńczeniem jest spotkanie Księdza Biskupa ze wspólnotą parafialną, odbywa się w każdej parafii co pięć lat. W tym roku, 5 grudnia 2021, nawiedził parafię J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba, ordynariusz.

Biskup Jan przybył na pierwszą Mszę Świętą o 7.30. Przed Mszą miało miejsce powitanie przez ks. proboszcza Grzegorza Kałdowskiego MSF i dziekana Dekanatu Rzeszów-Południe ks. kan. Stanisława Jamińskiego. Mszy Świętej przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji MSF ks. Piotr Krupa MSF. Ksiądz Biskup Jan skierował do parafian obecnych w kościele słowo Boże i na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa.

Na wszystkich Mszach Świętych Ksiądz Biskup Jan głosił homilię i udzielał apostolskiego błogosławieństwa. Po Mszy o 10.30, z udziałem dzieci, spotkał się z dziećmi ze scholi Gioia. W czasie Mszy Świętej o godz. 12.00, której przewodniczył Ksiądz Biskup, młodzież naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Oprawę liturgiczną Mszy o 15.00 przygotował chór Sancta Familia. Po tej Mszy, w sali parafialne, odbyło się spotkanie z liderami wszystkich wspólnot duszpasterskich.  W czasie ostatnie Mszy niedzielnej o 18.00, w której uczestniczyła młodzież, a śpiew prowadził jak zawsze zespół Mizmor, Ksiądz Biskup podziękował za to, że mógł spotkać się ze wspólnotą parafialną, liderami wspólnot i duszpasterzami w tak ciepłej atmosferze domu nazaretańskiego.

Zdjęcia z bierzmowania – fot. Roman P.

Zdjęcia z wizytacji – fot. Dariusz J.

1 lipca br. ks. Joachim Leszczyna MSF wyruszył samotnie w pielgrzymce rowerowej do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Alpach francuskich. Pielgrzymka związana ze 100 leciem pobytu Misjonarzy Świętej Rodziny w  Polsce zakończyła się 14 lipca na Górze La Salette.

fot. ks. Joachim MSF

Msza dziękczynna za 100 lat pobytu Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce, 35 lat parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie i za pracę duszpasterską ks. Sebastiana Sobkowiaka MSF i ks. Filipa Manikowskiego MSF

(fot. Dariusz S.)

W niedzielę, 13 czerwca, odbył się Koncert charytatywny dla Jędrusia, podczas którego zbierane były ofiary na rehabilitację Jędrusia – dziecka chorego na zespół Downa. Koncert został przygotowany przez Domowy Kościół, Zespół Mizmor i Gioia. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem parafian. (fot. Roman P.)