Przejdź do treści

Jubileusz MSF

W dniach od 28 lutego do 26 grudnia 2021 roku z racji Jubileuszu 100 lat pobytu Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce można uzyskać łaskę odpustu zupełnego poprzez nawiedzenie kościoła powierzonego opiece duszpasterskiej Misjonarzy Świętej Rodziny i udział w obchodach jubileuszowych albo pobożne odmówienie w takim kościele koronki do Świętej Rodziny wraz z przypisanymi modlitwami. Obowiązują zwykłe warunki odpustów czyli sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa zgodna z intencjami papieża.

Koronka do Świętej Rodziny

(do odmawiania na różańcu)

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen.

Wierzę w Boga…,
Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo… (3 x),
Chwała Ojcu….

Na dużych paciorkach:
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, – który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.

Na małych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
                Chwała Ojcu….

Modlitwa dziękczynno-błagalna

Jezu, Synu Maryi i Józefa, przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie za sto lat posługi Misjonarzy Świętej Rodziny na polskiej ziemi. Dziękujemy za kapłanów i braci, zwłaszcza za tych, którzy pełnili posługę duszpasterską w czasach wojny i prześladowań, składając Bogu ofiarę życia.

Jezu, Synu Maryi i Józefa, Ty, który każdego znasz po imieniu rozpal w nas na nowo żar całkowitego oddania w służbie Ewangelii, byśmy pracowali z Tobą dla zbawienia świata. Obudź w młodych sercach tęsknotę za tym, co wielkie i piękne, i poślij robotników do swojej winnicy. Niech nie zabraknie tych, którzy posłuszni Twojemu słowu przez życie radami ewangelicznymi i działalność misyjną głoszą w codzienności Twoją Ewangelię, by przybliżyło się Królestwo Boże. Amen.

Modlitwa za zmarłych Misjonarzy Świętej Rodziny

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla pomnożenia wiary wiernych i zbawienia dusz, w setną rocznicę obecności Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce, z niebiańskiego skarbca Kościoła, udziela możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii eucharystycznej i modlitwy zgodnej z intencjami Jego Świątobliwości) od 28 lutego do 26 grudnia 2021 przez wiernych szczerze pokutujących i nadto kierujących się miłością z możliwością ofiarowania go za dusze wiernych przebywających w czyśćcu o ile, zjednoczywszy się w sercu w Roku Świętego Józefa, nawiedzą pielgrzymując którąkolwiek świątynię powierzoną Misjonarzom Świętej Rodziny w Polsce i gdzie będą pobożnie uczestniczyć w celebracjach jubileuszowych, albo odmówią koronkę do Świętej Rodziny i specjalne modlitwy, albo przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnym rozważaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.