Przejdź do treści

Wizytacja prowincjalna

„Przynajmniej raz w czasie każdej kadencji (trzy lata) przełożony prowincjalny wizytuje osobiście wszystkie domy i placówki Prowincji”.

Tak rozpoczyna się paragraf w Dyrektorium Prowincjalnym Polskiej Prowincji MSF , który szczegółowo określa jak powinna wyglądać i przebiegać kanoniczna wizytacja prowincjalna.

Wizytacja naszego domu zakonnego miała miejsce w dniach 4 – 5 maja br. Wizytatorami byli: Ksiądz Prowincjał Piotr Krupa MSF i ks Jacek Chudziński MSF – ekonom prowincjalny. Wizytacja rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył i okolicznościowe słowo Boże wygłosił Ksiądz Prowincjał. Później w ciągu dnia odbywały się spotkania ze wszystkim współbraćmi oraz rozmowy z personelem pomocniczym.