Przejdź do treści

Śluby wieczyste w Zgromadzeniu MSF – 8.09.2021

W naszej wspólnocie parafialnej wielka radość! Pochodzący z naszej parafii kleryk Jakub Dziurgot MSF w dniu 8 września br. złożył wieczyste śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Chwała Panu!

Razem z nim śluby wieczyste złożyli kleryk Karol Bielicki i kleryk Leon Ranaivosoa z Madagaskaru.

Kleryk Jakub, tuż po maturze w 2016 roku, wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studnia w Wyższym Seminarium MSF w Kazimierzu. Jakuba pamiętamy jak służył przy ołtarzu w naszym kościele parafialnym. Był także animatorem Oazy młodzieżowej oraz pierwszym liderem wspólnoty „Ignis”, która angażuje się w przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Niech Pan obficie Mu błogosławi na drodze ku kapłaństwu!

Zdjęcia ze strony: https://klerycymsf.pl/aktualnosci/sluby-wieczyste-a-d-2021