Przejdź do treści

Promocja ministrantów i kandydatów

Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu, może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwsza wzmianka o ministrantach ma miejsce dopiero w encyklice Mediator Dei, wydanej w 1947 r. przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: „porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie” (MD 39).

W dniu 30 września 2022 odbył się w naszej parafii obrzęd przyjęcia dwóch ministrantów do grona akolitów. Wojtek Cichocki i Michał Tapek zostali promowani do nowej posługi. Odtąd mogą posługiwać przy okadzeniu darów ofiarnych i Najświętszego Sakramentu, nieść krzyż w czasie procesji oraz świece lub akolitki.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Mateusz Buława MSF, który wspomniał w homilii o tej zaszczytnej posłudze. Natomiast specjalnego błogosławieństwa udzielił ks. proboszcze Grzegorz Kałdowski MSF.

Natomiast w dniu 3 października do grona ministrantów zostało włączonych trzech kandydatów, którzy przez rok przygotowywali się do tej posługi.

Cieszymy się bardzo, że tak młodzi i oddani chłopcy pragną być blisko ołtarza i służyć Najwyższemu Kapłanowi – Jezusowi Chrystusowi. Polecamy ich opiece świętych patronów: Stanisława Kostki i Dominika Savio.

Ks. Stanisław MSF – opiekun LSO

Zdjęcia poniżej z promocji starszych ministrantów i kandydatów.

fot. Piotr C.