Przejdź do treści

Wielki Czwartek ’ 2023

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego. Liturgia prowadzi nas do Wieczernika, w którym w sposób wyraźny odsłania się tajemnica Kościoła. To właśnie ostatnią wieczerzę musimy uważać za właściwy akt ustanowienia Kościoła przez Jezusa. Dopiero tutaj Jezus daje przyszłej wspólnocie specyficzny fundament, szczególne wydarzenie, które jest tylko jej właściwe, które odróżnia ją całkowicie od wszystkich pozostałych wspólnot religijnych oraz łączy jej członków ze swym Panem i wzajemnie ze sobą, tworząc z nich nową wspólnotę. Św. Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de eucharistia, napisał: „Apostołowie przyjmując w Wieczerniku zaproszenie Jezusa: «Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie z niego wszyscy…» (Mt 26, 26-27), weszli z Nim po raz pierwszy w Komunię sakramentalną. Od tej chwili aż do końca czasów Kościół buduje się przez tę Komunię sakramentalną z Synem Bożym”. (www.slowo.redemptor.pl)

Tej uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Kałdowski MSF, proboszcz naszej parafii, który symbolicznie obmył nogi swoim parafianom, jak to uczynił Chrystus wobec swoich uczniów, ukazując w ten sposób jeden z aspektów posługi kapłańskiej – służenia wspólnocie.

(fot. Filip Ł.)