Przejdź do treści

Jubileusz 25. lecia kapłaństwa ks. prał. Piotra Tarnawskiego

Kolejny jubileusz w naszej wspólnocie parafialnej. Ksiądz prałat Piotr Tarnawski w sobotę, 6 maja, sprawował Mszę Świętą dziękczynną w 25. rocznicę święceń prezbiteratu.

Ks. Piotr Tarnawski urodził się w 1972 r. w Rzeszowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Sędziszowie Młp. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 21 maja 1998 r. z rąk J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, przez rok był wikariuszem w parafii katedralnej w Rzeszowie, a następnie studiował teologię i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz dyplomację na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Ukończył również kurs postulatorów prowadzony przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Był postulatorem rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Władysława Findysza, proboszcza parafii w Nowym Żmigrodzie, beatyfikowanego w 2005 r. Po studiach i pracy w Rzymie ks. Tarnawski pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Rwandzie (2007-2010), Algierii i Tunezji (2010-2012), Ukrainie (2012-2016) i Irlandii (2016-2019). Od 1 lipca 2019 r. jest radcą Nuncjatury Apostolskiej w Moskwie dla Federacji Rosyjskiej i Uzbekistanu.

Ks. Piotr jest związany z parafią Świętej Rodziny, bo tu mieszkają Jego najbliżsi: mama i brat z rodziną, więc tutaj spędza swój urlop i na zaproszenie ks. proboszcza w naszym kościele sprawował Mszę św. jubileuszową.

Przy ołtarzu towarzyszyło Księdzu Piotrowi 11 kapłanów, jego kolegów kursowy i przyjaciół oraz Misjonarze Świętej Rodziny. Słowo Boże wygłosił wiceoficjał Sądu Biskupiego ks. Janusz Sądel.

Życzymy Księdzu Piotrowi obfitości Bożych darów, światła Ducha Świętego w tej odpowiedzialnej i niełatwej posłudze na rzecz Stolicy Apostolskiej.

(fot. Paweł T.)