Przejdź do treści

Święcenia prezbiteratu dk. Jakuba Dziurgota MSF

Dzielimy się radością, że 20 maja br. w Kazimierzu Biskupim, pochodzący z naszej parafii diakon Jakub Dziurgot MSF przyjmie święcenia prezbiteratu. Otoczmy go naszą modlitwą oraz tych wszystkich, którzy w tym dniu przyjmą święcenia prezbiteratu i diakonatu.