Przejdź do treści

Prymicje ks. Jakuba Dziurgota MSF -4.06.2023

Wielkim świętem dla całej wspólnoty parafialnej i zakonnej Misjonarzy Świętej Rodziny była prymicyjna Msza Święta, którą w Uroczystość Najświętszej Trójcy, 4 czerwca br. sprawował ks. Jakub Dziurgot MSF pochodzący z naszej Parafii.

Uroczystość rozpoczęła się w domu Prymicjanta, gdzie rodzice ks. Jakuba udzielili Mu błogosławieństwa na drogę kapłańskiej i zakonnej posługi. Później w otoczeniu rodziny, kapłanów i przyjaciół procesja na czele z ks. Prymicjantem udała się do kościoła parafialnego, gdzie po krótkiej modlitwie odbyło się przywitanie przez Księdza Proboszcza i przedstawicieli Parafii.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której po raz pierwszy przewodniczył ks. Jakub, sprawując ją w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Rodziejczak MSF.

Wyjątkowym i niecodziennym obrzędem celebracji było końcowe błogosławieństwo. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego wierni uczestniczący w liturgii i będący w stanie łaski uświęcającej mogli zyskać odpust zupełny.

Ks. Jakub Dziurgot MSF urodził się 11 listopada 1997 roku w Rzeszowie. Chrzest i pozostałe sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: Pierwszą Komunię św. i bierzmowanie przyjął w naszej parafii, w kościele Świętej Rodziny. Tutaj służył przy ołtarzu jako ministrant i lektor oraz wzrastał we wspólnotach: Odnowy w Duchu Świętym i IGNIS. Odpowiadając na głos powołania, zaraz po maturze, złożył prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Po odbyciu nowicjatu rozpoczął formację intelektualną, duchową i ogólnoludzką w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. W dniu 20 maja br. przez nałożenie rak J.E. Ks. Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego – Ordynariusza Diecezji Włocławskiego został włączony w kapłaństwo Chrystusa.

Pierwszą palcówką pracy duszpasterskiej ks. Jakuba Dziurgota MSF będzie parafia w Złotowie. Pamiętajmy w modlitwach o naszym parafianinie, by Jego służba dla Chrystusa była radością całego życia kapłańskiego, by wierzył w to, co w świętej Ewangelii przeczyta, nauczał tego, w co wierzy i spełniał to wszystko, czego będzie nauczał.

(dwie galerie foto: Piotr C. i Dariusz J.)