Przejdź do treści

Jubileusz 25. lecia kapłaństwa ks. prof. Waldemara Pałęckiego MSF

W niedzielę, 25 czerwca, Ksiądz prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF przewodniczył Mszy Świętej o godz. 12.00 dziękują Bogu za dar kapłaństwa w 25. rocznicę święceń przezbiteratu. Słowo Boże wygłosił Prowincjał Polskiej Prowincji MSF ks. dr Piotr Krupa.

Ks. Waldemar Jan Pałęcki MSF urodził się 4 maja 1971 r. w Rzeszowie. Od początku istnienia parafii Świętej Rodziny, od 1985, angażował się w pomoc przy nowopowstającym ośrodku duszpasterskim. Po maturze rozpoczął formację zakonną, a w 1998 r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim i 20 czerwca tegoż roku przyjął święcenia prezbiteratu. Przez dwa lata pracował w parafii w Złotowie, a 2000 r. rozpoczął studia specjalistyczne z liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2005 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy Rok liturgiczny jako aktualizacja Misterium Paschalnego w świetle teologicznych poglądów Odo Casela OSB (1886-1948) i został asystentem przy Katedrze Historii Liturgii KUL, której kierownikiem był ks. dr hab. Zbigniew Wit, prof. KUL. W 2006 r. otrzymał nagrodę im ks. prof. Adama Duraka SDB za książkę Rok liturgiczny Pascha Chrystusa. Misterium roku liturgicznego według Odo Casela (1886-1948) – najlepszą publikację poświęconą liturgii. Od 2007 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku oraz monografii naukowej Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963). Od 1 stycznia 2013 r. jest kierownikiem Katedry Historii Liturgii KUL. W 2021 r. opublikował monografię naukową Benedictiones reservatae et propriae” w potrydenckich rytuałach na ziemiach polskich (1631-1963), (tzw. książka profesorska).

Postanowieniem Prezydenta RP z 1 sierpnia 2022 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne.

Życzymy Księdzu Waldemarowi opieki Świętej Rodziny i obfitości Bożych darów w Jego pracy naukowej i akademickiej.

(fot. Roman P.)