Przejdź do treści

Msza na cmentarzu – 01.11.2023

Jak co roku w uroczystość Wszystkich Świętych nasza wspólnota parafialna wraz ze wspólnotami
z parafii: Narodzenia NMP, św. Judy Tadeusza oraz bł. Karoliny gromadziła się na Mszy Świętej na cmentarzu.

W tym roku naszej parafii w udziale przypadło zorganizowanie całej uroczystości począwszy od koniecznych przedmiotów kultu aż do przewodniczenia całej liturgii. Mszy Świętej przewodniczył
ks. proboszcz Grzegorz Kałdowski MSF, a słowo Boże wygłosił ks. Stefan Amielawski MSF.

Po uroczystej Mszy Świętej odbyła się procesja z modlitwą za zmarłych.