Przejdź do treści

Rekolekcje adwentowe

Tegoroczne rozważania adwentowe w naszej parafii poprowadził ks. Krzysztof Skorek MSF. Swoje refleksje przekazał nam pod hasłem „Z ciemności do światła”. W naukach wskazywał nam na konieczność spowiedzi – nie tylko dwa razy do roku przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą, ale za każdym razem, gdy jest taka potrzeba. Przedstawił nam Jana Chrzciciela jako wzór pokory i rozprawił się z różnymi postawami, które są ukrytą pychą. Wreszcie ukazał sens świąt Narodzenia Pańskiego, gdzie Boża Dziecina wkracza w naszą rzeczywistość, by ją przemieniać na lepsze, a my mamy w tym swój udział.