Przejdź do treści

2020

W pierwszą niedzielę po Uroczystości Narodzenia Pańskiego obchodzimy w Kościele święto Świętej Rodziny. Dla naszej wspólnoty parafialnej i Misjonarzy Świętej Rodziny jest to uroczystość. W tym roku świętowaliśmy ten odpust parafialny niejako we własnym gronie. Na zaproszenie Księdza Proboszcza słowo Boże na wszystkich Mszach Świętych wygłosił ks. Adam Bajorski MSF – Referent Duszpasterstwa Rodzin, który przejechał z Kazimierza Biskupiego. Ks. Adam przewodniczył sumie odpustowej, a współkoncelebrowali kapłani z rzeszowskiej wspólnoty zakonnej. Po zakończeniu kazania wszyscy kapłani i alumni odnowili śluby zakonne i odśpiewali wzruszający hymn „Matko ma, Zakonie mój, / Dla cię życie me, dla cię prac mych znój. / Matko ma, Zakonie mój, / Jam na wieki syn, jam na wieki twój…”. Na zakończenie Mszy alumni pochodzący z Madagaskaru: Leon, Herman i Etienne wyśpiewali dziękczynienie w języku malgaskim. Msza zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią do Świętej Rodziny i uroczystym błogosławieństwem. (fot. Dariusz J., Roman P.)

W tym roku, gdy obostrzenia związane z pandemią dotknęły także wiernych uczestniczących wydarzeniach liturgicznych, w naszym kościele odbyły się dwie Pasterki o godz. 22.00 i 24.00. Mszy Świętej o północy przewodniczył ks. Waldemar Pałęcki MSF, a współkoncelabransami byli wszyscy kapłani z rzeszowskiej wspólnoty zakonnej. Natomiast do liturgicznej służby ołtarza dołączyli klerycy z WSD z Kazimierza Biskupiego, którzy przyjechali do Rzeszowa na Święta: Jakub oraz pochodzący z Madagaskaru: Etienne, Herman i Leon. Współbracia z Madagaskaru wyśpiewali po Komunii Świętej dziękczynienie w języku malgaskim. (fot. Roman P.)

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, na Mszy św. o godz. 18.00 miało miejsce uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Część osób, podejmująca Duchową Adopcję, uczestniczyła w Mszy św. w kościele, a inni łączyli się duchowo śledząc transmisję internetową lub przez kanał TV „Święta Rodzina”. (fot. Dariusz S.)

Mszą Świętą w sobotni wieczór 3 października, rozpoczęły się Misje Święte, które odbywają się w naszej Parafii po raz trzeci. Na początku mszy Ksiądz Proboszcz wprowadził misjonarzy – kaznodziejów: ks. Bogusława Jaworowskiego MSF i ks. Szymona Górskiego MSF, i przekazał im władzę nad parafią. Po Mszy św. odbył się koncert Zespołu „Siewcy Lednicy”.

We wtorek, 6 października, na wszystkich Mszach Świętych miało miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W czasie Mszy wieczornej zostały poświęcone nowe kropielnice, które znajdują się w kruchcie kościoła. Nie są jeszcze wypełnione wodą święconą ze względu na sytuację epidemiczną. Ale ufamy, że przyjdzie taki dzień i wychodząc z kościoła zanurzymy palce w wodzie, by uczynić znak krzyża świętego.

W środę na Mszę św. o godz. 9.00 zostały zaproszone osoby starsze i chore. Kto wyraził pragnienie, mógł przyjąć sakrament namaszczenia chorych. A dzień później, w czwartek, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Była to wzruszająca chwila dla wszystkich współmałżonków, którzy na nowo potwierdzili swoją miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Misyjny piątek, 9 października, to dzień pokuty i zadośćuczynienia za grzechy parafii. Po wieczornej Mszy Świętej modliliśmy się na poruszającym nabożeństwie ekspiacyjnym. Natomiast w sobotę po Mszy Świętej wieczornej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja wokół kościoła i uroczyste zawierzenie parafii Świętej Rodzinie.

W niedzielę, 11 października, o godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta na zakończenie Misji parafialnych. Misjonarzom: ks. Bogusławowi i ks. Szymonowi oraz klerykowi Mateuszowi podziękował ks. Grzegorz oraz przedstawiciele wspólnoty parafialnej. Po Mszy miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, a po błogosławieństwie procesja do krzyża misyjnego, odnowienie przyrzeczeń krzyżowi świętemu, poświęcenie nowego krzyża misyjnego oraz przekazanie władzy Księdzu Proboszczowi.

(fot. zespół fotografów z Przyparafialnego Koła Fotografów)

Mocno zniszczony poprzedni krzyż stojący przy kościele od ulicy Solarza został zastąpiony nowym krzyżem misyjnym. Całość prac: przygotowanie belek i montaż przeprowadził Pan Zbigniew Owsiany z ekipą. (fot. Piotr C.)

Na Mszy św. o godz. 18.00 spotkali się przedstawiciele wspólnot duszpasterskich naszej parafii, przede wszystkim animatorzy oraz odpowiedzialni za Kręgi Domowego Kościoła rejonu „Świętej Rodziny”. Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz Grzegorz Kałdowski MSF, który przedstawił poszczególny wspólnotom nowych opiekunów duchowych. Na zakończenie animatorzy wspólnot otrzymali świece, jako symbol obecności Chrystusa. (fot. Dariusz J., Wojciech B., Dariusz S.)

28 sierpnia 1985 roku ówczesny Ordynariusz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk powołał do istnienia Parafię Świętej Rodziny w Rzeszowie. W dniu 30 sierpnia br. dziękowaliśmy za ten dar razem z Księdzem Biskupem Janem Wątrobą, ordynariuszem, który przewodniczył Mszy św. o godz. 12.00. W czasie tej mszy 65 młodych osób z naszej parafii przyjęło sakrament bierzmowania. Współkoncelebransami Mszy św. byli: ks. Stanisław Jamiński, dziekan dekanatu Rzeszów – Południe; ks. Andrzej Tron MSF, wiceprowincjał; ks. Grzegorz Kałdowski MSF – proboszcz; ks. Waldemar Pałecki MSF – Profesor KUL i kapłani z rzeszowskiej wspólnoty zakonnej. Na placu kościelnym została zainstalowana wystawa fotograficzna, która jest wspomnieniem najważniejszych wydarzeń z 35. lat istnienia Parafii. Natomiast kilka dni temu Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa ulica przylegająca do placu kościelnego, a prowadząca do basenu, będzie nosiła imię ks. Andrzeja Rabija MSF, pierwszego proboszcza Parafii. (fot. Dariusz S.)

W dniach 17 – 23 sierpnia odbyło się spotkanie REKO-BIKE w Zakrzowie k. Wadowic. Blisko 60 chłopaków z całej Polski razem z Misjonarzami Świętej Rodziny modliło się i bawiło, poznawało Pana Boga i siebie nawzajem. Oprócz wypraw rowerowych był także czas na inne gry i sporty. Z naszej Parafii na spotkanie pojechali ministranci pod opiekę ks. Sebastiana. (fot. Piotr C.)

W dniach 29 – 30 lipca br. w naszej parafii miała miejsce peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. Razem z Obrazem przybyła miniatura Krzyża Nowohuckiego oraz relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 1984 roku artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej namalował obraz Matki Bożej Robotników. Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: Poznań`56, Gdańsk’70, Radom’76, Gdańsk’80, 13 grudnia 1981. Nowohucki Krzyż jest repliką drewnianego krzyża, który w 1957 roku postawili mieszkańcy Nowej Huty w miejscu, gdzie miał stanąć kościół. Władze komunistyczne chcąc stworzyć ateistyczne osiedle mieszkaniowe bez Boga próbowały usunąć ten krzyż. Ostał się dzięki determinacji tych, którzy stanęli w jego obronie. Krzyż Nowohucki jest dziś symbolem walki komunistów z krzyżami w Polsce, z religią i z Bogiem. Nasza wspólnota parafialna modliła się u stóp Obrazu Matki Bożej prosząc w intencji wszystkich ludzi pracy oraz w intencji tych, którzy stracili pracę lub czują się zagrożeni jej utratą. Przed tron Maryi płynęły także prośby o powstrzymanie epidemii koronawirusa, oraz modlitwa we wszystkich intencjach ukrytych w sercu, z którymi każdy przychodził na wspólną modlitwę eucharystyczną, różaniec, Apel Jasnogórski i na czuwanie w ciszy. (fot. Roman P.)

W niedzielę 26 lipca w czasie Mszy św. o godz. 12.00 ks. Tomasz Grabara MSF dziękował Bogu za 25 lat swojego kapłaństwa. Ks. Tomasz przyjął święcenia kapłańskie 17 czerwca 1995 r. w Kazimierzu Biskupim i kilka tygodni później rozpoczął trzyletnią pracę duszpasterską w naszej parafii. W czasie tej Mszy św. modliliśmy się także w intencji ks. Joachima w dniu jego imienin oraz w intencji kierowców z racji zakończenie Tygodnia św. Krzysztofa (fot. Roman P.)

Decyzją Przełożonych zakonnych pracę duszpasterską w parafii kończy: ks. Aleksy Papliouka MSF. Mszy św. w dniu 28 czerwca, sprawowanej w intencji dziękczynnej za posługę duszpasterską ks. Aleksego, przewodniczył ks. Proboszcz Grzegorz Kałdowski MSF. Słowa podziękowania za pracę duszpasterską złożyli przedstawiciele wspólnoty parafialnej oraz ks. Proboszcz w imieniu wspólnoty zakonnej MSF. Oprawę liturgiczną przygotował chór Sancta Familia oraz zespół Mizmor, których opiekunem był ks. Aleksy. Ksiądz Aleksy 1 sierpnia rozpocznie posługę duszpasterską w parafii w Złotowie. (fot. Dariusz S., Piotr C., Roman P.)

Decyzją Przełożonych zakonnych pracę duszpasterską w parafii kończy: ks. Aleksy Papliouka MSF. W czasie Mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci, której oprawę liturgiczną przygotował Zespól Gioia ks. Aleksy wygłosił słowo Boże do dzieci. Po zakończeniu Mszy św. Gioia wyśpiewała podziękowanie dla ks. Aleksego za trzy lata wspólnej pracy. (fot. Dariusz J, Wojciech B., Jacek G.)

20 czerwca odbyła się, zaplanowana na drugą niedzielę maja (10.05.) uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość odbyła się z zachowaniem wymogów sanitarnych i oczywiście po uzgodnieniu z rodzicami i ich zgodzie. W naszej parafii do tej uroczystości przygotowywało się siedemdziesięcioro dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej.

Po ustaleniach z rodzicami zapadła decyzja, że dzieci przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w grupach klasowych w sobotę 20 czerwca br. Uroczystość odbyła się na trzech Mszach Świętych o godz. 10.00, 12.00 i 14.00. Każdej z Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prob. Grzegorz Kałdowski MSF. Dzieci do przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa przygotował katecheta ks. Aleksy Papliouka MSF.

W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypadła 11 czerwca. Do końca nie było wiadomo, czy procesje eucharystyczne w tym dniu w ogóle się odbędą. Stopniowe znoszenie obostrzeń, pozwoliło Biskupom diecezjalnym wydać propozycję przeprowadzenia procesji na terenach przykościelnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W naszej parafii tradycyjnie po Mszy św. o godz. 12.00 wyruszyła procesja eucharystyczna wokół kościoła. Pierwsza stacja miała miejsce w kościele, a kolejne trzy przy ołtarzu, który w tym roku przygotowali kapłani. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem nie tylko osobom zgromadzonym na placu i w kościele, ale całej parafii.

Mimo braku zaproszenia skierowanego do dzieci, nie zabrakło dziewczynek sypiących kwiaty i chłopców z dzwonkami.

Obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, choć skromne, zapiszą się w naszej pamięci, bo po wielu tygodniach ograniczeń mogliśmy zamanifestować swoją wiarę i odnaleźć się na nowo we wspólnocie Kościoła.

Od II Niedzieli Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego wprowadzono nowy limit osób w kościele – 1 osoba na 15 m2 (czyli w naszym kościele 90 osób). Obowiązkowe jest zakładania maseczki lub dystans 2 metrów.

Od VI Niedzieli Wielkanocy (17 maja) został podniesiony limit osób w kościele – 1 osoba na 10 m2 (czyli 130 osób). Jest nadzieja, że będą mogły odbyć się procesje Bożego Ciała.

W Niedzielę Palmową  odbyła się pierwsza transmisja Mszy św. przez kanał TV-SAT Krakowska – Południe. Nie wszyscy parafianie korzystają z Internetu, a taka transmisja pozwoli wielu starszym osobom uczestniczyć w liturgiach Triduum Paschalnego.

Wszystkie liturgie Triduum Paschalnego były sprawowane bez udziału wiernych. Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prob. Grzegorz Kałdowski MSF. Ołtarz otoczyli kapłani w naszej rzeszowskie wspólnoty i mieszkający w Rzeszowie ks. Waldemar. Posługiwało czterech  ministrantów i były także obecne osoby konsekrowane.

Liturgię Męki Pańskiej w naszym kościele poprzedziła koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa odprawiana przy zamkniętych drzwiach. W liturgii słowa naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana, która została uroczyście odśpiewana przez kapłanów. Po homilii wygłoszonej przez ks. Joachima Leszczynę MSF nastąpiła wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, do której w tym roku zostało dołączone wezwanie za udręczonych w czasie epidemii.

Krzyż, któremu w tym dniu oddajemy szczególną cześć został umieszczony centralnie za ołtarzem, by każdy mógł Go adorować. Aż do północy do kościoła przychodzili wierni, by pokłonić się przed Krzyżem i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ci, którzy nie mogli wejść, oczekiwali na zewnątrz w kolejce z zachowaniem dystansu.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem TV-SAT Krakowska-Południe udało się uruchomić nowy kanał telewizyjny, przeznaczony do transmisji nabożeństw z naszego kościoła.

W Wielką Sobotę po raz pierwszy w kościele przez cały dzień panowała cisza. Nie było tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Do kościoła przychodzili wierni, by pokłonić się przed Krzyżem i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się w ciemnym kościele, przewodniczył ks. Waldemar Pałęcki MSF. Liturgia sprawowana w tak niecodziennych okolicznościach, bez udziału wiernych i według wskazań Episkopatu, był uboższa o liturgię chrzcielną.

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msza o świecie rozpoczęła się przy symbolicznym Grobie Chrystusa, który jest już pusty. I w równie symbolicznej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz. W tym roku zabrakło procesji dookoła kościoła i tryumfalnego obwieszczenia wszystkim, że Chrystus zmartwychwstał – zmartwychwstał prawdziwie – Alleluja. Sekwencja „Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary…” została odśpiewana przez kapłanów po łacinie. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Kałdowski MSF. Uczestniczący w tej Mszy rezurekcyjnej wierni zgromadzili się przed monitorami telewizorów, komputerów i smartfonów.

Od kilku tygodni żyjemy w cieniu rozrastającej się epidemii koronawirusa, która zaczęła się w Chinach.

11 marca br. ogłoszono zamknięcie przedszkoli, szkół i uczelni.

Dzień później Episkopat wydał dyspozycje dla Księży Biskupów o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej szczególnie dla osób starszych, chorych, dla dzieci i młodzieży i tych wszystkich, którzy boją się o swoje zdrowie.

14 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił sprawdzenie stanu epidemicznego. Ograniczono ilość osób gromadzących się w jednym miejscu, do 50 osób. Dotyczy to także kościołów.

W naszym kościele odwołane zostały nabożeństwa: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, a także różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym roku nie będzie także rekolekcji parafialnych i szkolnych. Każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – nasza wspólnota zakonna będzie odmawiała różaniec w intencji chorych i tych, którzy się nimi opiekują.

22 marca po raz pierwszy odbyła się transmisja Mszy św. o godz. 10.30 przez Internet. Natomiast 25 marca ogłoszono kolejne obostrzenia. W kościele w czasie liturgii może przebywać 5 osób nie licząc kapłanów i asysty liturgicznej. Od dzisiaj Msze św. w naszym kościele odprawiane są za zamkniętymi drzwiami bez udziału wiernych.

W naszej parafii niedzielne Msze św. zostały ograniczone do Mszy o 7.30 i 10.30, w czasie których odprawiane są wszystkie intencje przyjęte na ten dzień. Przez cały tydzień Msza św. jest sprawowana wyłącznie o godz. 7.00.

30 marca rozpoczęła się spowiedź przedświąteczna w specjalnie przygotowanych miejscach w kościele, tuż przy prezbiterium, z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa zalecanych przez Episkopat. Kościół jest otwarty przez cały dzień do osobistej modlitwy.

W czasie Mszy św. o godz. 10.30 (z udziałem dzieci) do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostało włączonych sześciu nowych ministrantów. Po ponad rocznym przygotowaniu Michał, Patryk, Dionizy, Bartłomiej, Adrian i Paweł otrzymali błogosławieństwo ks. Proboszcza. Życzymy wytrwałości w służbie! KRÓLUJ NAM CHRYSTE! (fot. ks. Joachim)

Jasełka bożonarodzeniowe przygotowali i zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 pod kierunkiem katechetki Pani Renaty Kurpyty oraz Zespół Tańca Ludowego „Rzeszowianka”. Jasełka zostały zaprezentowane 31 stycznia po Mszy św. wieczornej w naszym kościele. (fot. Dariusz J.)