Intencje Róż Żywego Różańca

Intencje modlitewne – czerwiec ' 2021

Róża I        
O zdrowie i światło Ducha Świętego dla Justyny i Doroty      
O radość wieczną dla ++ br. Mariana, kapłanów MSF i członków naszej wspólnoty

Róża II        
O nawrócenie dla Justyny, Grzegorza i całej rodziny
W intencji Caritas Parafialnej

Róża III       
O miłość i pokój w rodzinie Magdaleny
W intencji papieża Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI

Róża IV      
O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla brata Leszka
O radość i pokój w naszych sercach, rodzinach i całym świecie

Róża V       
O światło Ducha Świętego i rozwiązanie trudnych spraw w małżeństwie
W intencji ciężko chorych z naszej wspólnoty parafialnej

Róża VI      
O łaskę uzdrowienia dla córki Agnieszki
O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych za wstawiennictwem św. Jana Pawła i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Róża VII     
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Justyny
W intencji matek w stanie błogosławionym

Róża VIII     
O łaskę zdrowia, nawrócenia i uwolnienia dla synów
W int. młodzieży, a szczególnie przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

Róża IX      
O szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii, zdrowie dla matki i dziecka
O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

Róża X
O powrót do zdrowia dla Krzysztofa
O łaskę zdrowia dla Oleny i chorych dzieci z Salvadoru

Róża XI      
O szczęśliwe rozwiązanie dla synowej, zdrowie dla matki i dziecka
O światło Ducha Świętego dla rządzących i w intencji naszej Ojczyzny

Róża XII     
Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o uzdrowienie dla Ewy
W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Róża XIII    
W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny i Krystyny, Agaty

Róża XIV    
O pomyślny przebieg operacji i zdrowie dla Zofii
O łaskę zdrowia dla misjonarzy, a szczególnie dla ks. Krzysztofa

Róża XV     
Dziękczynna za 30. lat kapłaństwa dla ks. Proboszcza z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski
O pomyślny przebieg operacji i zdrowie dla Jolanty oraz światło Ducha Świętego dla lekarzy

Róża XVI    
O rychłą beatyfikację Jana Berthiera
W intencji Bogu wiadomej

Róża XVII   
O przerwanie pandemii
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla Jakuba

Róża XVIII  
Dziękczynna dla ks. Sebastiana za posługę w naszej parafii
Dziękczynna dla ks. Filipa za posługę w naszej parafii i 5. lat kapłaństwa

Róża XIX    
O dobra pogodę i obfite urodzaje dla rolników
O rychłą beatyfikację Ojca Dolindo Routolo i Pauliny Jaricot

Róża XX     
Dziękczynna za 30 lat Wspólnoty Różańcowej
O radość wieczną dla + Joanny

Róża XXI    
O łaskę uzdrowienia dla Jana
W intencji Radia Maryja, Radia Via i wszystkich środków masowego przekazu