Intencje Róż Żywego Różańca

Intencje modlitewne – styczeń ’ 2022

Róża 1

1. O łaskę zdrowia dla wnuka Mateuszka

2. O Dary Ducha Świętego dla misjonarzy

Róża 2

1. O Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Karoliny i Tomasza

2. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

Róża 3

1. O potrzebne łaski dla rodziny pogrążonej w żałobie

2. W intencji papieża Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI

Róża 4

1. O powrót do zdrowia dla Jadwigi i Krzysztofa

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne i misyjne z naszej parafii

Róża 5

1. O łaskę uzdrowienia dla Anny

2. Dziękczynna za wyproszone łaski

Róża 6

1. O święte małżeństwa, pobłogosławione przez Pana Boga

2. W intencji dzieci, które przyjmą I Komunię Świętego oraz młodzież przygotowującą się do Bierzmowania

Róża 7

1.  O zdrowie psychiczne, zgodę i pojednanie w rodzinie

2. W intencji mediów katolickich

Róża 8

1. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Agnieszki oraz potrzebne łaski dla  rodziny

2. O łaskę uzdrowienia dla Leonka

Róża 9

1. O rychłą beatyfikację Jana Berthiera

2. W intencji Bogu wiadomej

Róża 10

1. O radość wieczną dla ++ Adama i Anny Cyrul

2. O radość wieczną dla + Roberta

Róża 11

1. O nawrócenie i wyjście z nałogu dla Pawła

2. O łaskę uzdrowienia dla nowonarodzonej Bianki

Róża 12

1. O powrót do zdrowia dla Janiny, Marii, Jadzi, Iwony i jej rodziny

2. Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące

Róża 13

1. O nawrócenie i rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

2. O Dary Ducha Świętego dla Iwony i jej rodziny

Róża 14

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa,  Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny i Krystyny, Agaty

Róża 15

1. W intencji Magdaleny, Marceliny, Justyny, Marysi i ich poczętych dzieci

2. O Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Agnieszki i jej męża

Róża 16

1. O Świętego Ducha Świętego dla rządzących i w intencji naszej Ojczyzny

2. O powrót do zdrowia dla wszystkich chorych parafian i członków naszych rodzin

Róża 17

1. O miłosierdzie Boże i nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

2. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych za wstawiennictwem św. JP II

Róża 18

1. O Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla kleryka Jakuba

2. O nowych członków naszej wspólnoty

Róża 19

1. O rychłą beatyfikację Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot

2. O radość wieczną dla + brata Mariana, ++ kapłanów MSF i ++ członków naszej wspólnoty

Róża 20

O Dary Ducha Świętego dla biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących naszej parafii.

Róża 21

1. O ustanie pandemii

2. O powrót do zdrowia dla Anny, Jarka, Weroniki i Magdaleny