Przejdź do treści

Intencje Róż Żywego Różańca

Intencje modlitewne – marzec’ 2024

Róża 11. O szczęśliwy przebieg zabiegu i powrót do zdrowia dla Wiktorii
2. W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania
Róża 21. O światło Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla Justyny
2. O pokój w naszej Ojczyźnie, na Ukrainie, naszych sercach i na całym świecie
Róża 31. O powrót do wiary i spowiedź dla Emmanuela, Damiana, Pawła, Weroniki, Jakuba, Lesława, Aleksandra, Jarka
2. O dary Ducha Świętego dla biskupów i kapłanów naszej diecezji
Róża 41. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Władysława i Heleny
2. W intencji misji, misjonarzy i łaskę powołań do zgromadzenia MSF
Róża 51. O wyjście z nałogu i powrót do zdrowia dla Anny
2. O nowe Powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego z naszej parafii
Róża 6Za ciężko chorych
Róża 71. O powrót do zdrowia dla Józefa
2. Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące
Róża 81. O łaskę małżeństwa sakramentalnego dla Marty i Marka
2. O szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci
Róża 91. O łaskę potomstwa dla Natalii i Magdaleny
2. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników
Róża 101. O rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Berthiera
2. W intencji Bogu wiadomej
Róża 111. O umocnienie wiary dla dzieci i młodzieży
2. Za dzieci, które przyjmą sakrament I Komunii Świętej, za ich rodziców i opiekunów
Róża 121. O łaskę zdrowia dla s. Magdaleny, Natalii, Renaty, Iwony, Krzysztofa
2. O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie
Róża 131. O radość nieba dla brata Mariana, zmarłych kapłanów i członków rodziny różańcowej
2. O radość nieba dla zmarłego Tadeusza
Róża 14 1. O łaskę zdrowia dla Alicji
2. O powrót do wiary dla narzeczonych
Róża 151. O łaskę zdrowia dla Janiny, Marii i Tomasza
2. O rychłą beatyfikację Ojca Dolindo
Róża 161. O łaskę uzdrowienia dla Doroty i Hani
2. O potrzebne łaski i dobre wyniki badań dla Piotra oraz w intencji Leonardy
Róża 171. W intencji papieża Franciszka i wszystkich jego intencjach
2. O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie córki
Róża 181. O łaskę zdrowia dla Arka, marka, Józefa, Sary
2. W intencji mediów katolickich
Róża 191. O łaskę zdrowia dla Pawła, Ksawerego, Elżbiety i ks. Marka
2. O święte małżeństwa pobłogosławione przez Pana Boga
Róża 20 1. O światło Ducha Świętego, nawrócenie i  wyjście z nałogu dla syna
2. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Remigiusza
Róża 211. O łaskę zdrowia dla Ewy
2. W intencji naszej Ojczyzny i światło Ducha Świętego dla Polaków