Intencje Róż Żywego Różańca

Intencje modlitewne – czerwiec ’ 2022

Róża 1      

1. O Boże błog. i dary Ducha Św. dla misjonarzy oraz o nowe powołania do MSF

2. O łaskę zdrowia dla Roksany oraz pogłębienie wiary w rodzinie

Róża 2      

1. O ustanie pandemii

Róża 3      

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych za wstawiennictwem św. JP II

2. W intencji rodziny

Róża 4      

1. O pokój w naszych sercach, rodzinach i całym świecie, a szczególnie na Ukrainie

2. O powrót do zdrowia dla Stefanii

Róża 5      

1. O dary Ducha Świętego dla biskupów pracujących w naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

2. O łaskę zdrowia dla Elżbiety i Oliwii.

Róża 6      

1. O radość wieczną dla + brata Mariana, ++ kapłanów MSF i ++ członków naszej Wspólnoty oraz ++ z naszych rodzin

2. O łaskę zdrowia dla Izabeli i potrzebne łaski dla Witolda

Róża 7      

1. Dziękczynna za przyjęcie diakonatu Jakuba z prośbą o dalszą opiekę Bożą

2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Joanny w stanie błogosławionym

Róża 8      

1. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci i w int. matek oczekujących
   dziecka

2. O łaskę zdrowia dla Małgorzaty i potrzebne łaski w rodzinie

Róża 9      

1. W intencji papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI

2. O radość wieczną dla + Alicji

Róża 10    

1. W int. dzieci przygotowujących się do sakramentu I Komunii św. oraz młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

2. O powrót do zdrowia dla ks. Mirosława, Grażyny, Ludwiki, Weroniki, ks. Grzegorza

Róża 11    

1. O rychłą beatyfikację ojca Dolindo

2. O dary Ducha Świętego dla maturzystów i studentów

Róża 12    

1. Dziękczynna za beatyfikację Pauliny Jaricot

2. W intencji kapłanów, którzy opuszczają naszą parafię

Róża 13    

1. O miłosierdzie Boże i nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

2. O bezpieczeństwo dla wypoczywających dzieci i młodzieży z naszej parafii

Róża 14    

1. O Boże błog. dla rolników i obfite zbiory

2. O nowych członków do naszej wspólnoty

Róża 15    

1. O światło Ducha Świętego dla rządzących i w intencji naszej Ojczyzny

2. W intencji Agnieszki i jej rodziny

Róża 16    

1. O rychłą beatyfikację księdza Jana Berthiera

2. W intencji Bogu wiadomej

Róża 17    

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny, Krystyny, Agaty i Leosia

Róża 18    

1. O święte małżeństwa pobłogosławione przez Pana Boga

2. O powrót do zdrowia dla Karolinki

Róża 19    

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące i za konających

2. Za utracone dzieci

Róża 20    

1. Dziękczynna za uratowanie życia naszych kapłanów

2. O pomyślny przebieg leczenia dla księdza Sebastiana i księdza Łukasza.

Róża 21    

1. Dziękczynna za łaskę nawrócenia w rodzinie oraz łaskę darów Ducha Świętego

2. O pomyślne rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie