Przejdź do treści

Intencje Róż Żywego Różańca

Intencje modlitewne – maj ’ 2023

Róża I        
O nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego z naszej parafii
O łaskę zdrowia dla Arka

Róża II       
O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Jakuba z okazji święceń kapłańskich
Dziękczynna za otrzymane zdrowie dla Jana Niemca

Róża III      
O rychłą beatyfikację Ojca Dolindo
O powrót do zdrowia dla Mieczysława, Krystyny i Janiny

Róża IV      
O rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. Jana Berthiera
W intencji Bogu wiadomej

Róża V       
O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza, Ks. Waldemara, Księży Stanisławów z okazji imienin
O pojednani w rodzinie Piotra i Doroty

Róża VI      
Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa Księdza Piotra z prośba o dalszą opiekę Bożą

Róża VII     
O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników
O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Wojciecha z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich

Róża VIII    
O radość nieba dla + brata Mariana, ++ kapłanów MSF i ++ członków wspólnoty różańcowej
O radość wieczną dla + Weroniki i umocnienie duchowe dla rodziny

Róża IX      
Dziękczynna za wyproszone łaski
O powrót do zdrowia dla Jadwigi, Mariana i Bogdana

Róża X       
O światło Ducha Świętego dla rządzących naszą Ojczyzną
O dary Ducha Świętego dla Klaudii i zdanie matury

Róża XI      
W int. ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza  Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny, Krystyny, Agaty, Ireny

Róża XII     
O święte małżeństwa pobłogosławione przez Pana Boga
O światło Ducha Świętego dla maturzystów i wszystkich zdających egzaminy

Róża XIII    
W intencji mediów katolickich
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia Zefiryny

Róża XIV    
W intencji papieża Franciszka i wszystkich jego intencjach
O zdrowie i dary Ducha Świętego dla całej rodziny

Róża XV     
O szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci
O powrót do zdrowia dla Jolanty

Róża XVI    
O umocnienie wiary dla dzieci i młodzieży
O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla narzeczonych

Róża XVII   
W intencji matek w stanie błogosławionym i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki
O powrót do zdrowia dla Krystyny i Mariana

Róża XVIII  
O pokój w naszej Ojczyźnie, Ukrainie, w naszych sercach i na całym świecie
O łaskę zdrowia dla Bartka i dla Róży

Róża XIX    
Za dzieci, które przyjmą sakrament I Komunii św., za ich opiekunów i rodziców
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki Karoliny

Róża XX     
O dary Ducha Świętego dla biskupów i kapłanów naszej diecezji
O zdrowie dla Grażyny i Krzysztofa oraz dziękczynna za synów

Róża XXI
W intencji misji i misjonarzy oraz o łaskę powołań do zgromadzenia MSF        
W intencji Barbary i jej rodziny