Przejdź do treści

Pogrzeb

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

Zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna należy skontaktować się z kapłanami w Domu Zakonnym.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  • Akt Zgonu z USC,
  • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedzi, Komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala,
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
 

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii św. w intencji zmarłego.