Przejdź do treści

DOM ZAKONNY

Dom Zakonny Misjonarzy Świętej Rodziny w Rzeszowie erygował 24 lutego 1993 roku ówczesny Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny ks. Egon Faerber MSF. Uroczyste wprowadzenie na urząd Rektora Domu Zakonnego pierwszego przełożonego tego Domu, ks. Ryszarda Boćkowskiego MSF, miało miejsce 1 lipca 1993 roku. Ks. Ryszard był przełożonym domu przez dwie kadencje (6 lat) i został przeniesiony do parafii św. Remigiusza w Rzymie. Obecnie pracuje w Czechach.

Kolejnym Rektorem Domu Zakonnego i Proboszczem z dniem 1 lipca 1999 roku został ks. Marek Winiarski MSF. Po trzech kadencjach ks. Marek przeniesiony został do Wielkiego Klincza, a obecnie jest proboszczem w Żernicy (diecezja gliwicka).

Z dniem 1 lipca 2008 roku Przełożonym Domu Zakonnego i Proboszczem parafii został ks. Andrzej Kinal MSF. Po trzech kadencjach ks. Andrzej został przeniesiony został do Domu Zakonnego w Ciechocinku. Obecnie posługuje w Ekipie rekolekcyjno – misyjnej.

Nowym Rektorem Domu Zakonnego i Proboszczem z dniem 1 lipca 2017 roku został mianowany ks. Grzegorz Kałdowski MSF.