Przejdź do treści

WSPÓLNOTY

 

„Jak (…) wszystkie członki ciała ludzkiego, choć jest ich wiele, tworzą przecież jedno ciało, tak też i wierni w Chrystusie (…). Również w budowaniu ciała Chrystusowego istnieje różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który rozmaite swe dary rozdziela stosownie do bogactwa swego i do potrzeb posługiwania, ku pożytkowi Kościoła…”
(Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 7)

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci to wspólnota modlitewna, która zrzesza w naszej parafii ok. 200 osób. Poleca się opiece Matce Bożej – na ostatnią godzinę swojego życia, nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej.

SPOTKANIA:
II czwartek miesiąca godz. 18.45 sala św. Joanny Molla (parter)

MSZA ŚW.:
II czwartek miesiąca o godz. 18.00 i w święta patronalne:
19.03. – św. Józefa
31.05. – Nawiedzenie NMP
15.09. – NMP Bolesnej
29.09. – Świętych Archaniołów
01.10. – św. Teresy od Dzieciątka Jezus

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Stefan Amielawski MSF

Apostolstwo Dobrej Śmierci w Polsce: http://www.apostolstwo.pl

Parafialny Zespół Caritas służy i organizuje pomoc dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej parafii.

Stałe dzieła:
– rozprowadzanie świec Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom,
– sprzedaż baranków wielkanocnych,
– zbiórki pieniężne organizowane przez Caritas Diecezjalną i Caritas Polska.

Akcje i aktywności:

Koło podejmuje rozliczne działania lokalne w celu zdobycia funduszy na pomoc swoim podopiecznym. Raz na dwa miesiące organizuje zbiórkę do puszek na doraźną pomoc: wykupienia leków, zapłacenia rachunków, tym którzy mają kłopoty finansowe, itp. w okresie przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę darów rzeczowych dla najbardziej potrzebujących. 

Dyżury:

Członkowie Zespołu dwa razy w miesiącu pełnią tzw. dyżury interwencyjne, w trakcie których każdy parafianin może przekazać informację o osobach, które borykają się z różnorakimi trudnościami materialnymi. Także sami potrzebujący mogą zgłaszać się wówczas do Caritas Parafialnej lub zostać skierowani przez duszpasterzy. Podczas każdego dyżuru jest również obecny kapłan służący pomocą, radą czy rozmową.

DYŻUR INTERWENCYJNY:

I środa miesiąca od 17.00 do 19.00 pomieszczenie Caritas w Domu Zakonnym (wejście od strony Poradni Życia Rodzinnego)

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Grzegorz Kałdowski MSF


Dane adresowe i konto bankowe

Zespół CARITAS
Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny
ul. Solarza 14
35 – 125 Rzeszów

 

Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
95 1240 2614 1111 0000 4516 6637

Wpłaty 1 % podatku można dokonywać na Konto:
CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Numer konta: 07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

CARITAS „Bliźni w potrzebie” jest Organizacją Pożytku Publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000251723

Chór Sancta Familia jest młodszy od Parafii jedynie o kilka miesięcy. Pierwszym Prezesem chóru była śp. Joanna Dziura. Dyrygentem chóru jest obecnie Katarzyna Szczerbinin.

PRÓBY: poniedziałek i środa – godz. 19:00 sala św. Joanny Molla (parter)

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Stefan Amielawski MSF

Diakonia Uwielbienia Boga Tańcem powstała w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. Do wspólnoty dołączyły osoby spoza DA i od 2010 roku Diakonia spotykała się regularnie najpierw raz w miesiącu, a później raz w tygodniu. Pierwszym animatorem Diakonii był ks. Paweł Sobczak MSF.

Czym jest taniec sakralny (religijny, liturgiczny, duchowy)?
* jest poświęcony Bogu,
* to taniec ducha i ciała,
* wyraża emocje względem Boga: radość, miłość, etc.,
* jest modlitwą: gestami i krokami mówimy do Boga i o Bogu.

Diakonia zaprasza osoby dorosłe (od 18 do 100 lat) w każda środę o godz. 19.30 (w sali na piętrze) na uwielbianie Pana Boga poprzez gest i taniec. Spotkania mają charakter modlitewny i połączone są nauką tańców izraelskich.

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Karol Bielicki MSF

Wspólnota Faustinum zaprasza wszystkich, którzy pragną głosić światu miłosierną miłość Boga poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę na spotkania formacyjne oraz do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Koronka odmawiana jest codziennie – w dni powszednie o godz. 15.00, w niedziele i uroczystości przed Mszą św. o godz. 14.45 w kościele.

W każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 Msza św. z udziałem członków Stowarzyszenia Faustinum, a po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny Kowalskiej i spotkanie w sali parafialnej.

MSZA ŚW.: IV niedziela miesiąca – godz. 15.00

SPOTKANIA: IV niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 15.00

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Stefan Amielawski MSF

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia FAUSTINUM

Krótka historia powstania wspólnoty IGNIS

Wspólnota jest owocem rekolekcji przeprowadzonych w dniach 22 – 24 kwietnia 2016 r. w Zaczerniu k/Rzeszówa dla kandydatów do bierzmowania. Rekolekcje prowadziła młodzież z parafii Świętej Rodziny oraz NMP z La Salette w Rzeszowie wraz z ks. Michałem Popowskim MSF. W czasie rekolekcji kilkunastu uczestników zostało dotkniętych przemieniającą mocą Ducha Świętego w takim stopniu, że postanowili stworzyć wspólnotę. Pierwsze spotkania organizacyjne odbyły się już kilka dni po powrocie z Zaczernia. Pierwsze „kroki” wspólnoty przypominały opuszczenie wieczernika przez Apostołów po Zesłaniu Ducha Św: „Upili się młodym winem” (Dz 2, 1-13). Wspólnota jest zatem mocno związana z symboliką Ducha Świętego i od tego wzięła swoją nazwę (ignis – łac. ogień).

Cele wspólnoty IGNIS

Celem wspólnoty IGNIS jest ewangelizacja środowiska, w którym żyją jej członkowie. Dzieje się to poprzez żywy entuzjazm i radość płynącą z faktu przebywania blisko Boga i we wspólnocie. Wspólnota nie ma ściśle określonych środków jakimi chce ewangelizować lecz korzysta z każdych jej dostępnych: modlitwa, śpiew, taniec, świadectwo życia, multimedia, zabawa i inne. Ponieważ wspólnota ta powstała w trakcie przygotowania do bierzmowania dlatego swoją uwagę skupia m.in. na kandydatach do sakramentu bierzmowania. Chce ich zapalać ogniem (ignis) Ducha Św. do życia chrześcijańskiego.

Formacja wspólnoty IGNIS

Wspólnota w swoim założeniu ma przypominać wspólnotę Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jej tekstem podstawowym w formacji jest księga Dziejów Apostolskich. To z niej wspólnota IGNIS czerpie dla siebie wskazówki dla ciągłego formowania i spełniania swojego zadania.

Członkowie wspólnoty:

Do wspólnoty może należeć każdy kto otrzymał dary Ducha Św. udzielane w sakramencie bierzmowania i chce według nich żyć i je rozwijać. W spotkaniach wspólnoty mogą uczestniczyć także osoby przygotowujące się do bierzmowania i pragnące wejść w szeregi wspólnoty po otrzymaniu sakramentu. Członkami wspólnoty stają się jednak dopiero po otrzymaniu darów Ducha Świętego czyli po bierzmowaniu.

SPOTKANIA: poniedziałek o godz. 19.00 (w sprawie miejsca kontakt z ks. Opiekunem)

ODPOWIEDZIALNY: ks. Stanisław Adamowicz MSF

Koło Misyjne pomaga Misjonarzom Świętej Rodziny pracującym w różnych częściach Świata przez modlitwę w ich intencjach oraz konkretne dary rzeczowe.

SPOTKANIA: III Niedziela miesiąca godz. 16.45 sala św. Joanny Molla (parter)

NABOŻEŃSTWO MISYJNE:  III Niedziela miesiąca godz. 17.30

MSZA ŚW.: pierwszy czwartek miesiąca – godz. 18:00

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Stanisław Walas MSF

Koło Przyjaciół Radia MARYJA i TV Trwam spiera modlitwą i pomocą materialną Radio Maryja i TV Trwam.

MSZA ŚW.: IV wtorek miesiąca  o godz. 18:00

OPIEKUN: Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Co to takiego?

Przez służbę liturgiczną rozumie się grupę dzieci, młodzieży i dorosłych wiernych świeckich, włączonych do tego grona przez ustanowienie lub błogosławieństwo. Usługującym tym powierza się odpowiednie zadania w celebracjach i zgromadzeniach liturgicznych, kładąc szczególny akcent na posługę kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii. (Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej , nr 54 – 55)

Jak to u nas wygląda?

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii od wielu już lat postrzegana jest jako prężna grupa, wiernie oddana Bogu i służbie świętej liturgii. Cechą charakterystyczną naszych ministrantów jest sumienność, gorliwość, należyta formacja i dbałość w wykonywanie swoich obowiązków. Słyną z profesjonalizmu, wiedzy i rzetelności w przygotowywaniu liturgicznych celebracji oraz rozmaitych aktywności podejmowanych na rzecz parafii.

Członkowie tej wspólnoty, nie ograniczają swojej posługi jedynie do służby przy ołtarzu na nabożeństwach i uroczystościach parafialnych. Szeroko angażują się w inicjatywy proponowane przez Kurię Diecezjalną oraz Duszpasterstwo i Zarząd Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej. Swoją wiedzą i umiejętnościami służą również w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny, pomagając każdego roku m.in. w oprawie liturgicznej prymicji seminaryjnych. Czynnie posługują również w katedrze, na kursach formacyjnych i centralnych uroczystościach religijnych miasta Rzeszowa.

Istotnym elementem scalającym wspólnotę są aktywności pozaliturgiczne, do których nierzadko należą: sport, rekreacja, wspólne pasje i zainteresowania. Nasi ministranci odnosili sukcesy sportowe w turniejach parafialnych, międzyparafialnych i ogólnodiecezjalnych. Cenią sobie także wspólnie spędzony czas na różnych akcjach, wyjazdach, pielgrzymkach i obozach.

Jeśli czujesz Drogi Młodzieńcze, że Pan Bóg zaprasza Cię do tej wspólnoty to…
Przyjdź…    Zobacz …   Dołącz do nas…

Zapraszamy do służby ministranckiej wszystkich chłopców i mężczyzn, którzy chcieliby służyć Chrystusowi przy ołtarzu: poczynając od szkoły podstawowej, gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów i pracujących.

ODPOWIEDZIALNI:
ks. Stanisław Adamowicz MSF i ks. Karol Bielicki MSF

SPOTKANIA:

Wspólnota starsza – wtorek, godz. 19.15

Wspólnota młodsza – wtorek, godz. 20.00

Eucharystia – sobota, godz. 19.15

ODPOWIEDZIALNI:

Ks. Stefan Amielawski MSF 

Ks. Karol Bielicki MSF

Ks. Tomasz Bać

Strona internetowa: DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Przyparafialne Koło Fotografów gromadzi entuzjastów fotografii, by nie tylko dzielić się swoimi fotograficznymi osiągnięciami, ale przed wszystkim doskonalić umiejętności i warsztat.

SPOTKANIA: III czwartek miesiąca, godz. 19.30 – w pomieszczeniach Poradni Rodzinnej (dom zakonny)

OPIEKUN: Ks. Stefan Amielawski MSF

Galeria zdjęć PKF

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty  spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter). W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.

Zmiana tajemnic różańcowych – pierwsza niedziela miesiąca po Mszy o godz. 12:00.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka: Elżbieta

INTENCJE RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

FORMACJA:

Formacja małżonków przez spotkania w tzw. Kręgach Kościoła Domowego raz w miesiącu oraz rekolekcje.

SPOTKANIA i MSZE ŚW.: III Niedziela m-ca Msza św. o godz.12:00

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Więcej informacji na stronie internetowej: http://dk.rzeszow.pl/

Ruch Rodzin Nazaretańskich stara się, by w rodzinach (podstawowych komórkach kościoła i społeczeństwa), a także w życiu wszystkich – kapłanów, sióstr zakonnych i ludzi stanu wolnego dokonało się to, czego chciał Chrystus: aby miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). Źródłem jest sam Jezus Chrystus.

Programem Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest świętość. Jezus pragnie, byśmy wszyscy uświadomili sobie potrzebę wejścia na drogę świętości i zrozumieli znacznie kierownictwa duchowego, które pozwala uniknąć tak powszechnego dziś błądzenia. Z tego rodzi się szczególna dynamika ewangelizacji.

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Karol Bielicki MSF

Animator: Grażyna

SPOTKANIA: wtorek – godz. 19.00 w sali św. Joanny Molla (parter)

Diecezjalny dzień skupienia w wyznaczonych Parafiach: w drugą sobotę miesiąca od godz. 9.00

Co to jest Ruch Światło-Życie?

Ruch Światło Życie to ruch kościelny, którego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i służba odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol tzw. Foska, która składa się z dwóch greckich słów: fos, czyli światło i zoe, czyli życie. Założycielem ruchu jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – niestrudzony duszpasterz młodzieży i małżeństw.

Ruch jest popularnie nazywany oazą.

Dla dzieci klas 4-7 jest Oaza Dzieci Bożych (ODB), natomiast dla młodzieży od 8 klasy jest Oaza Nowej Drogi (OND) i Oaza Nowego Życia (ONŻ).

Spotkania odbywają się na salkach parafialnych w każdy piątek.

Oaza Dzieci Bożych

FORMACJA:
16.15 – Modlitwa i spotkanie w grupach
17.00 – Pogodny wieczorek (zabawy)
18.00 – Msza święta

Animatorzy: Magda Krupa i Weronika Salach

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Mateusz Buława MSF

Oaza młodzieżowa

FORMACJA:
18.00 – Msza święta
18.45 – Modlitwa i spotkanie w grupach
19.30 – Szkoła Śpiewu
20.00 – Apel Jasnogórski
20.05-20.30 – Pogodny wieczorek (zabawy)

Animatorzy: Wiktoria Kozak i Patryk Kwiecień

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Karol Bielicki MSF

Schola dziecięco – młodzieżowy GIOIA, czyli „Radość”, działający przy naszej parafii powstała w 1995 roku. Założycielem zespołu jest Ks. Mirosław Fąs MSF. Zespół liczy ok. 40 osób, głównie dziewczynek, jest też kilku chłopców. 

Zespół włącza się w przygotowanie oprawy muzycznej niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci, zachęcając do wspólnego śpiewu wszystkich wiernych. GIOIA chwali Pana Boga swoim śpiewem także w Święta Bożego Narodzenia i podczas Triduum Paschalnego, a także w uroczystości Pierwszej Komunii Świętej czy Bierzmowania.

Zespół spotyka się na próbach śpiewu raz w tygodniu, w soboty o godz. 11.00 w sali na piętrze.

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Mateusz Buława MSF

Zespół MIZMOR to grupa młodych ludzi lubiąca chwalić Pana śpiewem i muzyką. Przygotowuje oprawę liturgiczną niedzielnej Mszy św. o godz. 18.00 oraz okolicznościowych celebracji z udziałem młodzieży. Stanowi także główny trzon wokalny upiększający comiesięczne Msze św. z modlitwą o uzdrowienie. 
W tej wspólnocie nie ma profesjonalnych muzykologów, są tylko tacy, którzy mając odrobinę dobrej woli, postanowili pomnożyć talenty, które otrzymali od Boga. Nie trzeba być wybitnym muzykiem czy laureatem wokalnych konkursów, wystarczy nieco odwagi i chęci by ze swojego głosu uczynić Pieśń pochwalną ku czci Pana.
Zapraszamy do naszych szeregów wszystkich, który czują, że w taki sposób ich modlitwa może wydać owoce – dla każdego znajdzie się miejsce. I pamiętaj – kto śpiewa, ten się dwa razy modli.

SPOTKANIA: niedziela – godz. 16.30 (próba i rozśpiewanie)

ODPOWIEDZIALNY:  Ks. Stanisław Adamowicz MSF

Przy parafii działa drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR):

* VIII Rzeszowska Drużyna Harcerek „Dąbrowa” (działa od 1991 r.)

Drużynowa: phm. Agata 

* VIII Rzeszowska Drużyna Harcerzy

Drużnowy: hm. Lech 

Opiekun: Ks. Stanisław Adamowicz MSF 

strona internetowa: www. rzeszow.zhr.pl